Privacy policy

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Bekkenfysiotherapie Son, gevestigd aan de Europalaan 2, 5691 EN te Son , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergeven in dit privacyreglement.

 

Persoonsgegeven die wij verwerken.

Bekkenfysiotherapie Son verwekt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt/ wenst te maken
van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–  Voor – en achternaam
–  Geslacht
–  Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

–  Gegevens betreffende uw gezondheid (behandelgegevens)
–  Burgerservicenummer (BSN)
–  Diagnosecode, lokatiecode klacht
–  Chronisch, niet chronisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

–  Het afhandelen van uw betaling
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
–  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien
hiervoor toestemming is gegeven door de ouder, of voogd.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens.

Bekkenfysiotherapie Son Bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 15 jaar na de het laatste contact te bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bekkenfysiotherapie Son en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@bekkenfysiotherapieson.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen, zoals zorgverzekeraar op basis van wettelijk of contractuele verplichtingen. In alle andere gevallen zullen wij eerst uw toestemming vragen.

 

Beveiligen persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Al u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-20165389 of via info@bekkenfysiotherapieson.nl

 

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen namenlijk:

–  Intramed, het elektronisch patiëntendossier en declaratie
–  Zorgdomein en Zorgmail, veilig versturen van verwijzingen en behandeling verslagen.
–  Vecozo, voor controle verzekeringsgegevens
–  Qualiview voor patiënttevredenheidsonderzoek

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!